बाल श्रम न्यूनीकरणकाे एक प्रयास

बाल श्रममा प्रयोगका लागि लगिदै गरेको १२ वर्षिय बालकलाई देवचुली नगरपालिका स्तरीय बाल संजालका पदाधिकारीहरुले देवचुली नगरपालिका वडा नं. १३, दलदले बजारबाट उद्धार गरी स्थानीय प्रशासन सँग समन्वय गरी परिवारसँग पुनस्र्थापीत गराइएको छ ।

कार्यक्रम अधिकृत पदको सेवा करारकाे दरखास्त फाराम तथा कार्यविधि

याेग्यता पुरा गरेका इच्छुक व्यत्तीले अधिकृत पदको सेवा करारकाे दरखास्त फाराम यस देवचुली नगरपालिकाकाे कार्यालयमा बुझाउनुहुन अनुरोध छ ।