FAQs Complain Problems

समाचार

Post date: Thursday, October 17, 2019 - 14:08

जनप्रतिनिधि1

Photo नाम पद सम्पर्क न.
Mr. Purna Kumar Shrestha 9857041877
Parbata Tiwari
Mrs. Parbata Tiwari 9857040742
लक्ष्मणराज भण्डारी १ न. वडा अध्यक्ष ९८५७०२९७००
माधव के.सी २ न. वडा अध्यक्ष ९८४७०९६२४७
गाेपालराज शर्मा लम्साल ३ न. वडा अध्यक्ष ९८५७०४१७१२
गिर बहादुर थापा क्षेत्री ४ न. वडा अध्यक्ष ९८०६८००४१६
शिवलाल सापकोटा ५ न. वडा अध्यक्ष ९८५७०४११३१
मिन बहादुर सोती मगर ६ न. वडा अध्यक्ष ९८०७४४३७६२
भुपराज पाठक ७ न. वडा अध्यक्ष ९८४७०७३४३०
चन्द्र बहादुर सिंजाली ८ न. वडा अध्यक्ष ९८०८४१४३६२
मेख बहादुर थापा सारू ९ न. वडा अध्यक्ष ९८५७०८७१७५
केशर आले १० न. वडा अध्यक्ष ९८४१५३३६७०
रमेश बहादुर ठाडा ११ न. वडा अध्यक्ष ९८५७०५३१३७
दिनानाथ भुसाल १ २ न. वडा अध्यक्ष 9857040777
डिल बहादुर खत्री १३ न. वडा अध्यक्ष ९८४७४१५९२९
हेम राज ढवाडी १४ न. वडा अध्यक्ष ९८४४७७८५७८
हरि भक्त भट्टराई १५ न. वडा अध्यक्ष ९८५७०४०११७
केशर बहादुर छेत्री १ ६न. वडा अध्यक्ष ९८५७०४१९२९
बिष्णु प्रसाद आचार्य १७ न. वडा अध्यक्ष ९८५७०४०५७०
टिकामाया सिंजाली वडा न. ५ कार्यपालिका सदस्य ९८१७५१८९६७
सकुन्तला गुरुङ वडा न.. ११ कार्यपालिका सदस्य ९८६७७६३३२०
सुवोचन्द्र सुवेदी वडा नं. १३ कार्यपालिका सदस्य ९८६८२४४३८५
माया सुवेदी वडा न. १५कार्यपालिका सदस्य ९८४७४८४४१३
नव कुमारी शर्मा वडा न. १७ कार्यपालिका सदस्य ९८४७४३३५९८
भाेज बहादुर माझी वडा नं. १ कार्यपालिका सदस्य ९८५७०१२७७६
खेमलाल नेपाली वडा न.१ कार्यपालिका सदस्य ९८१५४५६३२५
कमला दमाई वडा नं. १६ कार्यपालिका सदस्य ९८२१९७६९३८