देवचुली नगरपालिका वडा नं. १५ बाट प्नथम पटक अनलाइन घटना दर्ता सूचारू गरी नगर प्रमुख श्री पूर्ण कुमार श्रेष्ठज्यूकाे हातबाट प्रमाणपत्र दिइयाे ।