FAQs Complain Problems

समाचार

Post date: Thursday, October 17, 2019 - 14:08

साधारण सिफारिस (वर्गीकरण नखुलेको)

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव/वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३००.००
आवश्यक कागजातहरु: 

सिफारिसको प्रकृति अनुसार आवश्यक निवेदन ।