नगरपालिकाको कार्य शैलीलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
40% (6 votes)
सुधार गर्नु पर्ने छ ।
60% (9 votes)
Total votes: 15