FAQs Complain Problems

जन निर्वाचित नगर सभाका सदस्यहरुका लागि काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अभिमुखीकरण २०७९ तालिमको प्रतिवेदन ।