FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ब्याक हो लोडर खरिद सम्बन्धी सुचना

देवचुली नगरपालिकाको लागी ब्याक हो लोडर खरिद गर्ने सम्बन्धि सार्वजनिक सुचना

वोलपत्र सम्बन्धी सुचना सच्याइएको वारे।

मिति २०७३/०९/१९ गते देवचुली नागरपालिका कार्यलाय द्धारा अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित सुचना NCB/1/2073-074 मा वोलपत्र दस्तुर रू. ३०००.०० हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइयको व्यहोरा अनुरोध छ।

Pages